Tieu pham Chiec ao tang hinh Tiểu phẩm: Chiếc áo tàng hình

TTCN - Nghe thằng Nam nhắn, tôi đoán ngay là thằng bạn tôi vừa chế tạo một thứ lẩm cẩm gì đấy. Đúng y như vậy, vừa thấy tôi ló mặt đến là..