» Tìm kiếm:

Đoạn Mai Dịch

Tien do duong vanh dai 3 Ha Noi Cham it nhat 1 nam Tiến độ đường vành đai 3 Hà Nội: Chậm ít nhất 1 năm

"Đoạn Mai Dịch - Pháp Vân dài 10 km dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2003 sau 18 tháng thi công. Thế nhưng với tiến độ giải phóng mặt bằng..