» Tìm kiếm:

Đoàn Văn San

Se den bu 10.000 USD cho moi thuyen vien VN tu nan tren tau Dai Loan Sẽ đền bù 10.000 USD cho mỗi thuyền viên VN tử nạn trên tàu Đài Loan

Trao đổi với TS chiều 2-12, ông Nguyễn Trí Dũng, phó giám đốc Trung tâm Đào tạo - cung ứng nhân lực lao động ngoài nước và dịch vụ (TLC),..