» Tìm kiếm:

Đinh Yến

Ngu quai Sai Gon vao cuoc Ngũ quái Sài Gòn vào cuộc

Năm nhân vật trẻ măng kết thành nhóm, với các biệt danh: Thúy bụi (diễn viên Kim Hiền), Quyên tiểu muội (Đinh Yến), Sơn đại ca (Xuân Vy),..