» Tìm kiếm:

Đinh Trí Dũng

Nhan luc phan mem DN dang rat khat Nhân lực phần mềm: DN đang rất "khát"!

Không dùng một từ nào khác, ông Đinh Trí Dũng - Giám đốc Hanoi-Aptech đã khẳng định, các doanh nghiệp phần mềm đang rất "khát" nhân viên..