» Tìm kiếm:

Đinh Minh Tăng

Mot phan nguoi hai van nam mo liet si Một phận người - hai vạn nấm mồ liệt sĩ

Tôi ấp ủ ý định viết về anh Đinh Minh Tăng từ rất lâu, nhưng cứ mỗi dịp gặp anh để viết, anh lại gạt đi rồi bảo: “Thì mình cũng chỉ làm..