» Tìm kiếm:

Đinh Kim Quốc Thái

Tai khoan rong van rut duoc tien vi the mang ma VIP Tài khoản rỗng vẫn rút được tiền vì thẻ mang mã VIP

Khi cấp thẻ ATM cho khách hàng, nhân viên đã nhập sai code xác nhận số dư 01 thành 11, tức khách bình thường lên VIP. Do vậy, Huỳnh Ngọc..