» Tìm kiếm:

Đinh Chiêm

Ky 3 Tam long o can cu dia Kỳ 3: Tấm lòng ở căn cứ địa

Trong căn nhà sàn tươm tất ở thôn Đêchơgang, xã Phú An (Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai), già làng Đinh Chiêm trịnh trọng khi kể về những dấu tích Tây..