» Tìm kiếm:

Điện Biên TP Bác Hồ

Hoi quan Em la chien si Dien Bien TP Bac Ho Hội quân “Em là chiến sĩ Điện Biên TP Bác Hồ”

Hội đồng Đội TP.HCM vừa triển khai kế hoạch hội quân tổng kết chiến dịch “Em là chiến sĩ Điện Biên TP Bác Hồ” đến các cơ sở.