» Tìm kiếm:

Điểu Klung

Hop tac voi Canada lam phim quang ba du lich Hợp tác với Canađa làm phim quảng bá du lịch

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã hợp tác với đoàn làm phim Télé-Bunch (Canađa) để thực hiện bộ phim nhiều tập Chào Việt Nam nhằm quảng bá về..