Kontum huyen Dak Ha lap hop thu khieu nai to cao Kontum: huyện Đak Hà lập hộp thư “khiếu nại tố cáo”

Ngày 30-5 vừa qua, trong lần đối thoại trực tiếp với 50 hộ dân ở thị trấn Đak Hà (huyện Đak Hà) ông Phạm Thanh Hà - chủ tịch UBND huyện Đak..

Kon Tum Cong bo dich lo mom long mong Kon Tum: Công bố dịch lở mồm long móng

Ngày 28/1, UBND tỉnh Kon Tum đã chính thức ra quyết định công bố dịch lở mồm long móng tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Kon Tum..