» Tìm kiếm:

ĐT Olympic Bahrain

Han che ban thua Hạn chế bàn thua?

Cần phải nói ngay Bahrain ở đây không phải là Bahrain đã từng tham dự Agirbank Cup, rồi để thua Việt Nam 0-1. Đây là một ĐT Olympic Bahrain..