Hoc bong thac sy tai Sec Học bổng thạc sỹ tại Séc

Chính phủ Séc đang tiến hành tuyển sinh cấp học bổng năm học 2008-2009. Theo chương trình, Chính phủ Séc sẽ tài trợ hoàn toàn 1 học bổng..