» Tìm kiếm:

ĐH Warwich

Phuc hoi cac nha hat co bang may tinh Phục hồi các nhà hát cổ bằng máy tính

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Warwich, Anh, đã sử dụng công nghệ máy tính hiện đại 3 chiều để tạo ra một mô hình thực tại ảo của..