Kieng quan he lam giam kha nang lam cha Kiêng quan hệ làm giảm khả năng làm cha

Kiêng quan hệ sẽ làm giảm khả năng làm cha của quý ông, đặc biệt là ở những người có số lượng tinh trùng thấp, nghiên cứu của các chuyên..