» Tìm kiếm:

ĐH Paris Sud

Cong nhan chuc danh GS PGS cho 455 nguoi Công nhận chức danh GS, PGS cho 455 người

Năm nay, có một trường hợp đề nghị xem xét đặc cách nhưng không đủ điều kiện công nhận. Năm 2005, TSKH Ngô Bảo Châu, GS tại ĐH Paris Sud,..