» Tìm kiếm:

ĐHSP HN II

SV minh ngo qua SV mình “ngố” quá ?...

- Vì trường em không có đủ phòng tự học. Phòng trống cũng hiếm lắm. Mà trong KTX chỉ có điện vào những giờ nhất định, giờ em về KTX không..