» Tìm kiếm:

ĐỪNG CÓ VÀO

Kinh hoang luc nua dem 3 Kinh hoàng lúc nửa đêm (3)

Tấm màn được mở lên. Jamie bước vào.“ĐỪNG, ĐỪNG CÓ VÀO...!” Tôi cố cản anh ấy.Quá muộn! Anh ấy nào có nghe! Ông anh của tôi đứng như..