» Tìm kiếm:

Đức Ratzinger

Hong y nguoi Duc Ratzinger duoc bau lam giao hoang Hồng y người Đức Ratzinger được bầu làm giáo hoàng

Hồng y Joseph Ratzinger, 78 tuổi, được bầu làm người kế nhiệm cố giáo hoàng John Paul II. Tân giáo hoàng lấy hiệu là Benedict XVI đã xuất..

Hong y Duc Ratzinger duoc bau lam giao hoang Hồng y Đức Ratzinger được bầu làm giáo hoàng

Hồng y Joseph Ratzinger, 78 tuổi, được bầu làm người kế nhiệm cố giáo hoàng John Paul II. Tân giáo hoàng lấy hiệu là Benedict XVI đã xuất..