» Tìm kiếm:

Đức Bremen Kunsthalle

Nga hoan giao tra bo suu tap hoi hoa cho bao tang Duc Bremen Kunsthalle Nga hoãn giao trả bộ sưu tập hội hoạ cho bảo tàng Đức Bremen Kunsthalle

Phía Nga đưa ra quyết định này trên cơ sở bảo tàng Bremen Kunsthalle chưa chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp bộ sưu tập này, gồm 354 bức..