» Tìm kiếm:

Đỗ Tuấn Cương

Ong Doan Dinh Long tu choi vai tro HLV doi karatedo Ông Đoàn Đình Long từ chối vai trò HLV đội karatedo

Võ sư Đoàn Đình Long đã từ chối vai trò HLV không phải vì lý do sức khỏe sau ca phẫu thuật tim lần thứ ba. Như vậy, đội dự tuyển karatedo..