» Tìm kiếm:

Đỗ Trần Cát Tổng Thư

499 nguoi duoc phong ham Giao su Pho Giao su 499 người được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư

Chiều 23/12, Giáo sư (GS) Đỗ Trần Cát Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước cho biết, năm 2007 Việt Nam có thêm 499 người được phong hàm GS và Phó..