» Tìm kiếm:

Đỗ Thị Lý

Ket qua cac mon khac Kết quả các môn khác

Điền kinh: Nội dung chạy 4x100m tiếp sức nữ, đội Việt Nam gồm Mai Thị Phương, Lê Ngọc Phương, Trương Thị Nguyệt và Đỗ Thị Lý đã giành được..