» Tìm kiếm:

Đỗ Phương Thủy

Cong ty TNT Vietrans dong gop 50 trieu dong Công ty TNT - Vietrans đóng góp 50 triệu đồng

Sáng 1-4, chị Đỗ Phương Thủy, trưởng phòng nhân sự, đại diện Công ty TNT - Vietrans, đã đến báo TS đóng góp 50 triệu đồng vào chương trình..