» Tìm kiếm:

Đỗ Kim Sơn

BV Xanh Pon can than trong hon khi chan doan BV Xanh Pôn cần thận trọng hơn khi chẩn đoán

Đó là ý kiến của giáo sư Đỗ Kim Sơn, Chủ tịch Hội Ngoại khoa khi được trưng cầu chuyên môn về ca chẩn đoán chửa ngoài dạ con nhưng lại cắt..