» Tìm kiếm:

Đến Vatican

Den Vatican xem Giao Hoang giang dao Đến Vatican xem Giáo Hoàng giảng đạo

TP - Càng gần tới chính ngọ, quảng trường thánh St. Peter càng chật cứng như nêm cối, ước tính tới cả chục ngàn người. Ánh mắt của họ tất..