» Tìm kiếm:

Đặng Quang Hải

Ong giam doc ma va cu lua tren 300 tan bi xanh Ông “giám đốc ma” và cú lừa trên 300 tấn bí xanh

TP - Một kẻ tự xưng là giám đốc đế ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm vớixã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn về việc bao tiêu sản phẩm bí xanh..