» Tìm kiếm:

Đặng Hùng Võ Ảnh

Thu truong Dang Hung Vo Anh T Dam Thứ trưởng Đặng Hùng Võ Ảnh: T.Đạm

Luật kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ có hiệu lực từ 1-1-2007 khi VN đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đang là điểm..