» Tìm kiếm:

Đặng Công Tỉnh

Nha Pho Chu tich phuong bi dat chat no Nhà Phó Chủ tịch phường bị đặt chất nổ

Hồi 22h ngày 12/2, tại gia đình ông Đặng Công Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đã phát ra 1 tiếng nổ lớn..