» Tìm kiếm:

Đất Quán Nam

Hai Phong Dat Quan Nam duoc chia chac the nao Hải Phòng: Đất Quán Nam được chia chác thế nào?

Theo đánh giá của dư luận, “vụ Quán Nam” còn tệ hại hơn nhiều so với “vụ Đồ Sơn”, có ít nhất 420 cán bộ ở Hải Phòng được chia chác..