» Tìm kiếm:

Đại học Silpakorn

Sac mau noi hai dong song gap nhau Sắc màu nơi hai dòng sông gặp nhau

TTCN - Đó là tiêu đề cuộc triển lãm của Phan Hải Bằng và Surapon Saenkham tại Huế, VN sau khi đã giới thiệu cho công chúng Thái Lan ngày..