» Tìm kiếm:

Đại Trại

Tran Vinh Quy Diep vien Nhat thanh lanh daoTrung Quoc Trần Vĩnh Quý - Điệp viên Nhật thành lãnh đạoTrung Quốc

Tháng 12/1968, đảng ủy quân đoàn 69 chính thức trình báo vấn đề lịch sử của Trần Vĩnh Quý lên đảng ủy Quân khu Bắc Kinh để báo cáo lên..

Tran Vinh Quy Diep vien Nhat thanh lanh daoTrung Quoc Trần Vĩnh Quý - Điệp viên Nhật thành lãnh đạoTrung Quốc

Tài liệu dưới đây được đăng trên “Thư san báo” và được đăng lại trên china.com ngày 27/9/2005 với nhan đề “Trần Vĩnh Quý - kẻ từng là..