» Tìm kiếm:

đại mạch

Viet Nam co the trong dai mach thay the nhap khau Việt Nam có thể trồng đại mạch thay thế nhập khẩu

Đó là khẳng định mới đây của các chuyên gia Việt Nam và Trung Quốc. Với mức lãi trên 3 triệu đồng/ha gieo trồng, cây đại mạch sẽ mang lại..