» Tìm kiếm:

Đại Hưng trang 2

Vu PMU 18 nghiem trong hon vu an Nam Cam Vụ PMU 18 nghiêm trọng hơn vụ án Năm Cam

Ông Trần Đại Hưng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính TW đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí về vụ án ở PMU 18. Vì sao..