» Tìm kiếm:

Đưa Luật

Dua Luat giao thong vao day chinh khoa Đưa Luật giao thông vào dạy chính khóa

Đó là đề nghị của Phòng cảnh sát giao thông Công an TPHCM với ngành giáo dục TP. Theo đó, việc dạy Luật giao thông nên bắt đầu từ lớp 5 và..

2005 Dua Luat xuat ban sua doi vao cuoc song 2005: Đưa Luật xuất bản (sửa đổi) vào cuộc sống

Hôm nay (7/1/2005), Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xuất bản năm 2004 và triển khai hoạt động năm 2005.