» Tìm kiếm:

Đăk R’moanh

Hang ngan ho dan thiet hai vi giai toa treo Hàng ngàn hộ dân thiệt hại vì giải tỏa... treo

Thôn Tân Hòa (xã Đăk R’moanh thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông còn được gọi là làng bè vì gần 50 hộ dân ở đây sống bằng nghề nuôi cá bè.