» Tìm kiếm:

Đúng 9h30

Khai hoi ASEM 5 Khai hội ASEM 5

Cuối cùng, giờ G đã điểm. Đúng 9h30 sáng nay, ASEM5 đã khai mạc trọng thể, ghi một mốc son trong quan hệ hai châu lục Á - Âu.

Thanh Hoa Chan dong song Chu thanh cong Thanh Hóa: Chặn dòng sông Chu thành công

Đúng 9h30 sáng 2/12, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã phát lệnh bỏ những viên đá xuống chặn dòng sông Chu trên công trình thủy lợi - thủy..