» Tìm kiếm:

Đông Tân

Thanh Hoa du an nuoi tom cong nghiep 2 nam khong hoat dong Thanh Hóa: dự án nuôi tôm công nghiệp 2 năm không hoạt động

Tính đến ngày 20-2-2006 thì đã là 2 năm cụm công trình gồm trạm bơm, hệ thống điện, hệ thống kênh mương tại khu nuôi tôm công nghiệp Đa Lộc..

Ba muon bau them hai lan nua “Bà muốn bầu thêm hai lần nữa...”

Đó là cụ bà Trần Thị Chén (nguyên quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, hiện ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM). Anh Khảm,..

Ba muon bau them hai lan nua “Bà muốn bầu thêm hai lần nữa...”

Đó là cụ bà Trần Thị Chén (nguyên quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, hiện ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM). Anh Khảm,..