» Tìm kiếm:

Đêm Gala SMĐH

Dem Gala SMDH Ai se la nguoi ra di Đêm Gala SMĐH: Ai sẽ là người ...."ra đi"?

Đó cũng chính là “nguyên nhân” khiến cho đêm Gala Sao mai điểm hẹn diễn ra vào tối 22/7 tới đây, được dự đoán là một cuộc chia tay đầy..