» Tìm kiếm:

Đào Trung Chính

Nha dat giay trang van duoc giao dich Nhà đất "giấy trắng" vẫn được giao dịch !

Trước thông tin về việc kể từ 1.1.2008, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - "sổ đỏ" mới được chuyển đổi, chuyển..