» Tìm kiếm:

Đà Nẵng Hà Phước Mai

Trung bay tu lieu lich su ve quan dao Hoang Sa Trưng bày tư liệu lịch sử về quần đảo Hoàng Sa

TT(Đà Nẵng) - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Hà Phước Mai cho biết Bảo tàng Đà Nẵng đã mở cửa phòng trưng bày “Những tư liệu lịch sử về huyện..