Che bien chanh an quanh nam Chế biến chanh ăn quanh năm

Để giữ được chanh dùng lâu, có thể muối chanh, ngâm đường hoặc làm cao chanh.