» Tìm kiếm:

Ông Vũ Văn Hoá

Dinh chi 2 thi sinh thi kem tai Hoc vien Tai chinh Đình chỉ 2 thí sinh thi kèm tại Học viện Tài chính

Ông Vũ Văn Hoá, một trong số Chủ tịch HĐ coi thi của Học viện Tài chính cho phóng viên TS biết, giờ thi môn Toán sáng nay 4/7, hai thí sinh..