» Tìm kiếm:

Ông Vũ Huy Hoàng

Ong Hoang Cong Hoan thoi chuc bi thu Tinh uy Lang Son Ông Hoàng Công Hoàn thôi chức bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động ông Hoàng Công Hoàn, bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, về giữ chức Phó ban Quản trị tài chính trung ương...