» Tìm kiếm:

Ông Trần Văn Thọ

Loan ben coc bai tam tren song Cau Loạn bến cóc, bãi tạm trên sông Cầu

Ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Đoạn quản lý đường sông số 4 cho biết: Khu vực sông Cầu chảy qua thị xã Bắc Ninh hiện hết sức hỗn loạn. Trên..