» Tìm kiếm:

Ông Trần Sỹ Mỹ

Dang dong nhung chua manh "Đảng đông nhưng chưa mạnh"

“Đưa ra khỏi Đảng khoảng từ 1% đến 3% đảng viên mới khắc phục được tình trạng Đảng đông nhưng chưa mạnh”. Ông Trần Sỹ Mỹ - Vụ trưởng Vụ..