» Tìm kiếm:

Ông Trần Đăng Trung

Them 4 con te giac Nam Phi ve Khu du lich Dai Nam Thêm 4 con tê giác Nam Phi về Khu du lịch Đại Nam

Lúc 15 giờ 30 ngày 7.12, 4 con tê giác từ Nam Phi đã về đến Khu du lịch (KDL) Đại Nam (Bình Dương). Ông Trần Đăng Trung, Giám đốc Vườn bách..