» Tìm kiếm:

Ông Trường Xuân

Gia dinh cai co Gia đình cãi cọ

Ông Trường Xuân nghe tiếng dưới nhà ồn ào thì thầm nghĩ: lại thằng Bi rồi... Và ông cười thầm một mình. Thằng bé con, thằng cún con, thằng..

Gia dinh cai co Truyen ngan cua Chau Dien Gia đình cãi cọ - Truyện ngắn của Châu Diên

Ông Trường Xuân nghe tiếng dưới nhà ồn ào thì thầm nghĩ: lại thằng Bi rồi... Và ông cười thầm một mình. Thằng bé con, thằng cún con, thằng..