» Tìm kiếm:

Ông Trương Quang Hoài Nam

Da trinh Chinh phu du an Luat canh tranh Đã trình Chính phủ dự án Luật cạnh tranh

Ông Trương Quang Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thương mại, phó trưởng ban soạn thảo Luật cạnh tranh - cho biết Bộ Thương mại vừa..

Se giam sat chat che kieu ban hang da cap Sẽ giám sát chặt chẽ kiểu bán hàng đa cấp

Ban soạn thảo dự án Luật cạnh tranh Bộ Thương mại vừa hoàn thành dự thảo 8 (lần 3) Luật cạnh tranh. Đặc biệt, kèm theo dự thảo này, ban..