» Tìm kiếm:

Ông Toshihiko Fukui

Thong doc Ngan hang trung uong Nhat gap han Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật gặp hạn

Ông Toshihiko Fukui, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang bị chỉ trích nặng nề và yêu cầu phải từ chức bởi đã vô tình quên khoản..